Kontakt

 

 

 

Adam Wojciech Buława – historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Były dyrektor Muzeum Wojska Polskiego (2016-2019).

 

Jan Kowalski - dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.

 

Dariusz Markowski – konserwator, pracownik naukowy Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, kierownik Zakładu Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej.

 

Michał Mencfel - historyk sztuki, dziekan Wydziału Nauk o Sztuce UAM, członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Pomniki Muzealnictwa Polskiego”.

 

Beata Nessel-Łukasik - pracownik uczelni Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, edukator, historyk sztuki, muzealnik, socjolog kultury.

 

Joanna Sosnowska – polska historyczka sztuki, profesor w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk.

 

Jan Święch - Dziekan Wydziału Historycznego UJ, Kierownik Zakładu Teorii Muzealnictwa i Dokumentacji Etnograficznej.

 

Aldona Tołysz - historyk sztuki, pracownik Mazowieckiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków - Wydział Rejestru i Dokumentacji Zabytków (WRD). Uczestniczka projektu UMK „Muzea przed 1918”, autorka artykułów w „Muzealnictwie”, członek Rady Naukowej serii wydawniczej „Pomniki Muzealnictwa Polskiego”.

 

Katarzyna Wagner - doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Historii UW.

 

Rafał Wiśniewski - socjolog kultury, nauczyciel akademicki, menedżer kultury, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Michał Woźniak - prezes Stowarzyszenia Muzeów Sztuki Inżynieryjnej, były dyrektor Muzeum Okręgowego im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2007 - 2019).