Kontakt

 

 

 

 

 

dr Anna Bentkowska (wiceprzewodnicząca jury)       

historyczka sztuki, długoletnia pracownica naukowa Courtauld Institute of Art i wykładowczyni "Digital Art History" w King's College London

 

prof. ASP dr hab. Waldemar Baraniewski 

historyk sztuki, Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

prof. dr hab. Juliusz Chrościcki     

historyk sztuki, prof. Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik katedry historii sztuki nowożytnej), 1995–98 dyrektor Centre de Civilisation Polonaise w Paryżu, od 2012 profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;

 

Przemysław Głowacki     

historyk sztuki, edukator muzealny, wykładowca akademicki, recenzent wystaw muzealnych, autor przedsięwzięć i programów edukacyjnych

 

dr inż. Elżbieta Hibner     

absolwentka Politechniki Łódzkiej, urzędniczka administracji rządowej i samorządowej wysokiego szczebla, współautorka dokumentu NIMOZ Strategia Rozwoju Muzealnictwa

 

mgr inż. Marcin Krawczyk             

specjalista ds. inwestycji,  Naczelnik Wydziału ds. Kontroli Zamówień Publicznych Departamentu Finansowego MKiDN

 

prof. dr hab. Jerzy Kochanowski  

historyk, specjalizujący się w najnowszej historii Polski, Instytut Historii Uniwersytetu Warszawskiego

 

dr hab. Piotr Korduba (przewodniczący jury)      

historyk sztuki, Instytut Historii Sztuki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

prof. dr hab. Maria Poprzęcka      

historyczka sztuki, Wydział „Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego

 

Piotr Semka       

historyk, publicysta, dziennikarz